Wat hebben we gedaan?

Wij vinden 2017 een goed moment om de tussenbalans op te maken.

Wat gaan we nog doen?

Wat willen we het komend jaar graag tot stand brengen?
Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen (GB) Berkelland. Als onafhankelijke politieke partij proberen we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog te houden. Wij vinden dat iedere inwoner meetelt. We willen opkomen voor uw belangen, of u nu jong of oud bent, arm of rijk, man of vrouw, blank of zwart.

Bekijk onze fractie

Joke Pot

Joke Pot

Ik ben er trots op dat ik namens Gemeentebelangen Berkelland wethouder in onze mooie gemeente mag zijn.

Meer over Joke

Toelichtende avond over Plussenbeleid

LTO en de gemeente Berkelland organiseerden op 18 mei jongstleden een avond over het Plussenbeleid van de provincie. Het Plussenbeleid geeft kaders voor bestemmingsplannen. Het geeft aan hoe bij uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouders meer oog moet zijn voor duurzaamheid. Dit wordt bereikt door in dialoog te gaan met de omgeving over de uitbreiding. In deze uitbreiding zijn aanvullende investeringen in maatregelen voor dierwelzijn, milieu en/of ruimtelijke kwaliteit vereist. Ook de gemeente moet dit Plussenbeleid gaan verwerken in hun ruimtelijk beleid.

GB was  hier aanwezig. Er waren in totaal twaalf raads- en commissieleden, medewerkers van de gemeente Berkelland, medewerkers van de Provincie en medewerkers van LTO.

Mevrouw Groot van de Provincie gaf een toelichting op het Plussenbeleid, daarna volgde een toelichting van de heer Elzinga van de LTO die een toelichting gaf op het Plussenbeleid en de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het doel van de PAS is zorgen voor ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Hierbij werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen.

De toelichting van beide sprekers leidde tot kritische vragen van de aanwezige raadsleden over de toepassing, haalbaarheid en handhaafbaarheid van het Plussenbeleid.

 

Lees meer

Een uitdaging voor ons allemaal!

Een uitdaging voor ons allemaal!
De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

Bekijk programma