Wat hebben we gedaan?

Wij vinden 2017 een goed moment om de tussenbalans op te maken.

Wat gaan we nog doen?

Wat willen we het komend jaar graag tot stand brengen?
Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen (GB) Berkelland. Als onafhankelijke politieke partij proberen we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog te houden. Wij vinden dat iedere inwoner meetelt. We willen opkomen voor uw belangen, of u nu jong of oud bent, arm of rijk, man of vrouw, blank of zwart.

Bekijk onze fractie

Joke Pot

Joke Pot

Ik ben er trots op dat ik namens Gemeentebelangen Berkelland wethouder in onze mooie gemeente mag zijn.

Meer over Joke

Motie voedselbank

Enkele weken geleden heeft de fractie van Gemeentebelangen een afschrift gekregen van een brief die de voedselbank gestuurd had aan het college.

De inhoud was het afwijzen van extra subsidie door het college voor de voedselbank.

De fractie van GB vond het haar sociale plicht de voedselbank te helpen en dat het al te gek is dat in Nederland mensen gebruik moeten maken van een voedselbank.

De fractie van GB heeft daarom het initiatief genomen een motie op te stellen om de voedselbank toch de gevraagde subsidie te bieden. De fractie heeft steun gezocht bij andere partijen en deze ook gevonden.

De motie is vervolgens in een zo groots mogelijke meerderheid aangeboden en aangenomen.

Het college zal de motie uitvoeren en de subsidie alsnog uitkeren.

Inmiddels van de voedselbank vernomen dat zij blij zijn met het initiatief van GB en verheugd dat de gevraagde subsidie alsnog wordt verkregen.

Lees meer

Bijeenkomst over plussenbeleid

Op dinsdagavond 12 september waren drie leden van Gemeentebelangen Berkelland aanwezig bij de bijeenkomst van de gemeente Berkelland over het plussenbeleid. Er waren bewoners, veehouders, raadsleden en vertegenwoordigers van adviesbureaus, LTO en Milieudefensie.

Het plussenbeleid is nieuw beleid dat de gemeente Berkelland moet gaan opstellen om uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen (intensieve veehouderij) mogelijk te maken. Dit heeft te maken met het vastgestelde plussenbeleid van de provincie Gelderland. De insteek is:

het op gang brengen van een dialoog tussen veehouders die willen uitbreiden en de omwonenden.Het investeren in duurzame maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn. Dit zijn de zogenaamde plussen, de extra maatregelen bovenop de maatregelen als gevolg van het vastgestelde beleid.

Op de avond werd ook het geurbeleid besproken. De gemeenteraad heeft met motie gevraagd het geurbeleid opnieuw vast te stellen. Naast landelijk beleid kunnen gemeenten zelf geurbeleid opstellen.

De avond gaf goed weer wat het dilemma is: eerste het bestemmingsplan buitengebied opstellen of eerst het plussenbeleid en het daarmee samenhangende geurbeleid vaststellen. Een interessante avond waarop de diverse standpunten aan de orde kwamen.

Lees meer

Een uitdaging voor ons allemaal!

Een uitdaging voor ons allemaal!
De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

Bekijk programma